lunes, 4 de abril de 2011

Errepresioa eta kartzelari buruzko jardunaldiak Hernanin


EUSK.
Ikatza kolektiboak Apirila guztirako Errepresioa eta gartzelari buruzko jardunaldi batzuk antolatu ditugu.
Estatuek helburu ezberdinen baitan erabiltzen dituzte mekanismo hauek, besteak beste, biolentziaren erabileraren monopolioa izateko, legeen bitartez jazarritako ordena mantentzeko, izuaren bidez gizartea kontrolpean mantentzeko, etb. Estatuek, kapitalismoaren beso politiko-armatuek, mekanismo errepresiboak martxan dituzte, gizarteari jazarriz, eta aurkakotasun adierazpen oro gogor kolpatuaz. Jardunaldi hauetan izaera politiko honetan zentratzea dugu xede, hau da, nola Estatuak gartzela eta errepresioa erabiltzen dituen helburu politikoak lortzearren.
Errepresioak hartzen dituen aupegi ezberdinak aztertuko ditugu, sistema bakar baten baitan dauden gai ezberdinei buruz hitzeginez.
  • Apirilak 5, asteartea: “Ejercitos en las calles” liburu aurkezpena, NATO-ren “Urban Operations in the year 2020” txostenaren inguruko gaiei buruz hitz egingo digu liburuaren egileak, gizarte okzidentaletako militarizazio hazkuntzari buruz, alegia.
  • Apirilak 7, osteguna: “Emakumea eta Gartzela”-ri buruzko hitzaldia, Larraitz Ugarte abokatuaren eskutik. Preso dagoen populazioaren %10 baino gutxiago dira emakumeak. Zer gertatzen da emakume espetxetan eta emakumeentzako moduloetan? Hitzaldi honen bidez errealitate honetara gerturatuko gara. Urrutirago joan beharra, emakume preso politiko euskaldunen egoera berezia, amatasunarekin lotuta dauden konplikazio larriak, emakumea subjektu pasibo bat delaren sinismenak dakarrena, etab. aztertuko da. Honez gain, emakume preso politiko ohi batek bere bizipenak azalduko dizkigu, emakume eta preso politiko izateak dakarrena plazaratuz.
  • Apirilak 13, asteazkena: “Preso sozialak” hitzaldia, Arrats Elkatearen eskutik. Ezin dugu ahaztu, pertsona ugari daudela gartzeletan, preso politiko bezala definitzen ez badira ere, politika zehatz batzuen baitan ematen den errepresioaren eraginak ere jasotzen dituztela. Beraz esan dezakegu, preso sozialak ere beste gatazka ezberdinetan kokatzen diren preso politikoak direla.
  • Apirilak 20, asteazkena: “Zubietako Makrokartzela”-ri buruzko hitzaldia. Estatu Espainolak, Europan preso gehiena dituenak, badirudi ez duela asmorik bere espetxe politika bortitzaren joera aldatzeko, Euskal Herrian 3 makrokartzela eraiki nahi dituelarik. Hauek bersozializazio aitzakiaren azpian, interes politiko eta ekonomikoen erantzule besterik ez dira. Zubietan eraiki nahian dabiltzan makrokartzelari buruz arituko gara, beste proiketu txikitzaileak gogor zigortzen duten herria dela ahaztu gabe.
  • Apirilak 25, osteguna: “Euskal Preso Politikoen Kolektiboaren (EPPK) historia”-ri buruzko hitzaldia euskal preso politiko ohi baten eskutik. Euskal Herria, errepresioak eta kartzelak gogor zigortutako herria dugu, aske izan nahiagatik. Estatu espainol eta frantsesak mekanismo hauek erabili dituzte borrokalariak eta hauen inguruak azpiratzeko, errepresaliatuek haien antolaketa eta haien eskubideen defentsa beharrezkotzat ikusi dutelarik. Hitzaldian, kolektibo honen historia, garapena eta egungo egoera ikusiko ditugu.
HITZALDI GUZTIAK 19.30ETAN IZANGO DIRA HERNANIKO KONTRAKANTXA GAZTETXEAN (EMAKUMEA ETA GARTZELA IZAN EZIK, 19.00 HASIKO DA)

CAST.
Durante todo el mes de Abril, el colectivo Ikatza hemos organizado una serie de charlas sobre la cárcel y la represión.
Éstas son utilizadas por los Estados con diversos fines, entre ellos el de monopolizar la violencia, el de mantener un orden establecido mediante leyes, el de controlar a la sociedad mediante el miedo, etc. Los Estados, brazo politico-armado del capitalismo, ponen en macha sus mecanismos represivos a fn de someter a la sociedad, golpeando duramente cualquier expresión de contrariedad. Durante las jornadas nos centraremos en su vertiente política, es decir, en como el Estado utiliza la represión y la cárcel con fines políticos.
Trataremos algunas de las formas que adopta dicha represión hablando sobre diversos temas que se enmarcan dentro de un mismo sistema. Las charlas serán:

  • Martes 5 de Abril, presentación del libro “Ejércitos en las calles, algunas cuestiones entorno al informe de la OTAN 'Urban Operations in the year 2020' “ a cargo de su autor. Trataremos sobre la creciente militarización de las sociedades occidentales.
  • Jueves 7 de Abril, charla sobre “Mujer y cárcel”, a cargo de la abogada Larraitz Ugarte. Del total de la población presa, tan solo un 10% esta formado por mujeres. ¿Que es lo que ocurre en las cárceles y en los módulos de mujeres? Mediante esta charla nos acercaremos hacia esa realidad e iremos mas allá: la situación especial a la que están sometidas las presas políticas vascas, las graves complicaciones derivadas de la maternidad, las consecuencias de la creencia de que la mujer es un sujeto pasivo, etc. Ademas de esto, contaremos con la presencia de una expresa política donde nos relatará lo que conlleva ser Mujer y Presa Política.
  • Miércoles 13 de Abril, charla sobre “Presos sociales” a cargo de Arrats Elkartea. No podemos olvidar que existen gran cantidad de personas presas que si bien no de definen como presos políticos, también sufren las consecuencias de la represión derivada de un sistema político en concreto, por lo que podríamos decir, que los presos sociales también son presos políticos de otros conflictos.
  • Miércoles 20 de Abril, charla sobre la Macrocárcel de Zubieta. El Estado español, líder en Europa en número de presos, parece no querer cambiar el rumbo de su política penitenciaria y pretende construir, en Euskal Herria, 3 macrocárceles. Éstas tan solo responden a intereses políticos y económicos y nunca a la pretendida “resocialización” de la que tanto vociferan con sus leyes. Trataremos sobre la Macrocárcel que quieren llevar a cabo en el pueblo de Zubieta, ya duramente castigado por otras infraestructuras.
  • Jueves 28 de Abril, Historia del EPPK a cargo de un ex-preso político vasco. Vivimos en Euskal Herria, un pueblo duramente castigado por la represión y la cárcel por querer ser libre. Los estados español y francés han utilizado estos medios para someter a los y las luchadoras y a su entorno, por lo que lxs represalidxs han visto necesaria su organización y defensa de sus derechos. En la charla repasaremos la historia de este colectivo, su evolución y su papel actual.
TODAS LAS CHARLAS SE REALIZARÁN EN EL GAZTETXE DE HERNANI A LAS 19:30 MENOS LA DEL JUEVES 7 DE ABRIL QUE EMPEZARÁ A LAS 19:00.

No hay comentarios:

Publicar un comentario